animation-of-a-transparent-world-globe-hanging-above-the-ground-and-spinning-round

Dekolonisatie

Met behulp van een reflectie op het verleden, heden en de toekomst, gaan wij samen op zoek naar antwoorden om aangeleerd gedrag en onbewuste gevoelens vanuit een koloniaal verleden te toetsen en hervormen waar nodig. Het is een interactieve workshop waarbij de focus ligt op gezamenlijke groei

Wie waren wij? Wie zijn wij? Wie worden wij

Deze vragen vormen de rode draad door de workshop die bestaat uit drie sessies. Het eerste onderdeel van de workshop is om bewustzijn te creëren over wie wij werkelijk waren, zodat wij weer trots kunnen zijn op onze afkomst. Hierna reflecteren wij aan de hand van de Ubuntu filosofie hoe wij op dit moment in het leven staan en wat wij willen bereiken. De workshop heeft als doel om een omgeving te creëren, waarin zelfbewustzijn groeit en eigenwaarde wordt versterkt

Duur: 2,5 uur per sessie

Sessies: 3

020 - 21 01 674

Hettenheuvelweg 16 3e etage, 1101BN Amsterdam

info@be-ubuntu.nl